Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem, w którym zawarte są wszelkie najistotniejsze informacje dotyczące zakupów w naszym sklepie.
 
Regulamin sklepu internetowego PlastikowePileczki.pl
 
§1 STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Nabywcą (kupującym) w sklepie internetowym może być osoba fizyczna lub prawna, która ukończyła 18 lat.
2. Sprzedającym jest firma SaleNET z siedzibą w Opolu (45-309) przy ul. Wielkopolskiej 5. Dane rejestrowe firmy to: NIP: 754-267-39-86, REGON: 160291619.
3. Przedmiot transakcji - Sprzedający oświadcza, że wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego PlastikowePileczki.pl są fabrycznie nowe. Ww. asortyment jest objęty gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.
3.1. Ceny artykułów przedstawionych na stronie PlastikowePileczki.pl są cenami brutto – zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów przesyłki i podane są w złotych polskich. Koszt przesyłki jest podawany jest obok ceny artykułu.
3.2. Firma SaleNET zobowiązana jest do dołożenia wszelkich starań, aby produkty w ofercie sklepu, ich ceny oraz okres realizacji zamówień były zgodne ze stanem faktycznym a w przypadku ewentualnej niedostępności towaru, zmiany  ceny bądź wydłużenia czasu oczekiwania, firma SaleNET zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kupującego.
3.3. Oferta sklepu PlastikowePileczki.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i firma SaleNET zastrzega sobie prawo do zmiany podanych cen towarów oraz ich dostępności, a także do modyfikowania oferty sklepu.

Na potrzeby niniejszego regulaminu rozróżnić należy pojęcia:
Kupujący osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu w sklepie internetowym.
Konsument jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca jest fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 
§2 ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia na stronie PlastikowePileczki.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym PlastikowePileczki.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SaleNET danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami z dnia 29 sierpnia.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182  z późniejszymi zmianami).
3. Zamówienie można złożyć:
wypełniając formularz zamówienia na stronie PlastikowePileczki.pl
telefonicznie pod numerem: 77 54 74 260 lub 724 554 500
faxem na numer: 77 54 74 261
mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
- poprawne złożenie zamówienia (właściwe wypełnienie formularza, podanie wszystkich potrzebnych danych za drogą telefoniczną, mailową lub faxem)
- wybranie jednej z opcji wysyłki
- potwierdzenie złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty przy pomocy odpowiedniego przycisku w formularzu zamówienia
- w przypadku wpłaty na konto: otrzymanie kwoty za zamówiony towar oraz koszt wybranego rodzaju przesyłki przez Kupującego
- dostępność towaru w magazynie
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zamówienia.
6. Przyjęcie zamówienia do realizacji traktowane jest równoznacznie z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 
§3 FORMY PŁATNOŚCI

1. Akceptowalne formy płatności to:
- przelewem na konto firmy SaleNET:
SaleNET Szymon Spalwisz
ul. Wielkopolska 5
45-309 Opole
nr konta w banku ING: 16 1050 1504 1000 0090 7086 2538
- płatność przy odbiorze u kuriera lub listonosza
- płatność gotówka przy odbiorze osobistym
2. Za dokonanie płatności uznaje się uiszczenie należności w wysokości cena towaru + koszt wybranej formy wysyłki. Uiszczenie należności następuje w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego bądź w momencie zapłacenia kurierowi lub pracownikowi sklepu podczas odbioru osobistego.
3. W przypadku zamówienia drogiego i/lub sprowadzanego na specjalne zamówienie towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia wyłącznie po dokonaniu przez Kupującego przedpłaty za zamawiany towar.

§4 DOSTAWA TOWARU

1. Czas realizacji zamówienia podany na stronie sklepu internetowego PlastikowePileczki.pl jest czasem orientacyjnym i w zależności od dostępności towaru może ulec zmianie. W przypadku wydłużenia czasu realizacji, a co za tym idzie opóźnieniu terminu wysyłki, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
2. Kupujący może wybrać jedną z niżej wymienionych dostępnych form dostawy:
- Pocztą Polską listem poleconym ekonomicznym lub priorytetowym lub Paczką Pocztową Kurier48
- Kurierem GLS (lub inny w przypadku braku możliwości wysłania przesyłki kurierem GLS z powodu wagi, gabarytów lub innych przeciwwskazań)
- Paczkomaty 24h/7
- Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego
3. Wszystkie wysyłane towary są starannie pakowane, aby zminimalizować szanse ich uszkodzenia podczas transportu.
4. W przypadku dostawy Kurierem GLS, dostawca zastrzega sobie prawo "wydania Przesyłki osobie czynnej w bezpośrednim sąsiedztwie dostawy lub w najbliższym punkcie Parcel Shop" i pozostawieniu w miejscu oznaczonym jako adres dostawy "Doręczenia zastępczego" w przypadku nieobecności Odbiorcy w miejscu podanym jako adres dostawy.
Kupujący decydując się na wybranego dostawcę oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem/warunkami świadczenia usług danej firmy.
Kurier GLS: strona z regulaminem www.gls-group.eu, regulamin
Poczta Polska: strona z regulaminem/warunkami www.poczta-polska.pl
Paczkomaty: strona www.paczkomaty.pl, regulaminy.

§5 PARAGONY ORAZ FAKTURY VAT

1.Do każdego towaru zakupionego w sklepie internetowym dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego faktura VAT.
2.Aby otrzymać fakturę VAT - należy to zaznaczyć w momencie składania zamówienia.
 
§6 GWARANCJA, REKLAMACJE ORAZ ZWROT TOWARU

1. Czas trwania gwarancji uzależniony jest od rodzaju sprzętu oraz od jego Producenta i podany jest w opisie produktu.
2. Podstawą gwarancji jest paragon lub faktura VAT.
3. Kupujący zobowiązuje się zbadać stan przesyłki oraz sprawdzić zawartość przesyłki w chwili doręczenia. Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, takie jak: wgniecenia, naruszenie zamknięcia, rozerwanie lub inne, mogące świadczyć o naruszeniu przesyłki, Nabywca jest zobowiązany do spisania protokołu uszkodzeń w obecności kuriera. Protokół należy spisać również, gdy nie zgadza się stan ilościowy zamawianych przedmiotów lub zamawiany towar jest uszkodzony. Niespisanie protokołu traktuje się jako doręczenie w stanie nienaruszonym.
4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne towaru spowodowane przez Nabywcę lub wynikłe z nieprzestrzegania warunków użytkowania podanych w instrukcji obsługi.
5. W sytuacji wystąpienia wady Kupujący może złożyć do sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
6. Wybór żądania zależy od Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
7. Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
8. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
9. Sprzedający musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
10. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
11. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
12. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827)
13. Podmioty nie będące konsumentami w myśl art.22 1k.c.  nie mają prawa do zwrotu nabytego towaru. Przysługuje im natomiast prawo do rezygnacji z zamówienia zanim zostanie ono przekazane do realizacji.
14. Towary wyprodukowane pod indywidualne zamówienie Kupujący nie podlegają zwrotowi (nietypowe wymiary, kolory, itp.).
15. Nabywca, odsyłając towar, zobowiązuje się zabezpieczyć go w odpowiedni sposób tak, aby nie uległ on uszkodzeniu w transporcie.
16. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Jeżeli jednak Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
17. Nabywca chcący zwrócić towar odsyła go na adres firmy:
SaleNET Szymon Spalwisz
ul. Wielkopolska 5
45-309 Opole
Prosimy w takim przypadku o zamieszczenie w przesyłce pisma informującego o chęci zwrotu wraz z danymi zamawiającego, którego wzór można pobrać tutaj:
Formularz zwrotu towaru - Salenet
18. Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: SaleNET Szymon Spalwisz ul. Wielkopolska 5 45-309 Opole z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sprzedający za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
19. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
20. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Kupującego. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
21. Kupujący pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
22. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. W przypadku, gdy Kupujący za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
23. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2020.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów od zdjęć przedstawionych na stronie www.PlastikowePileczki.pl.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.PlastikowePileczki.pl, przy czym do zamówień już złożonych stosuje się regulamin o treści obowiązującej w chwili składania zamówienia.
4. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w województwie, w którym mieszka. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).
6. Od dnia 1 stycznia 2021 roku postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym regulaminie  stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.